tính năng mới của twitter

Twitter ra mắt tính năng trả phí Super Follows với giá $4.99 một tháng

(CMOVietnam) Twitter vừa mới công bố 2 sự thay đổi lớn, đó là là tính năng trả phí Super Follows…

26/02/2021