Video marketing

Video marketing có thể hiểu đơn giản là video để làm marketing, còn theo định nghĩa của các chuyên gia Marketing thì nó là việc sử dụng video trong chiến dịch tiếp thị để thúc đẩy phát triển thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của bạn. Hình thức marketing này mới phát triển mạnh ở Việt Nam khoảng vài năm gần đây, khi lượng người dùng tương tác với video marketing ngày càng cao, nên rất nhiều công ty tận dụng.

Bài viết mới nhất

Bài viết đã đăng